Contactinformatie

DE | EN | NL

Je bent hier:

Gedrag voor gasten

Veilige gastvrijheid in Hotel Oberschwarzach

  • Bewaar een afstand van minstens 2 meter tot andere personen buiten uw eigen bezoekersgroep (max. 4 volwassenen plus hun minderjarige kinderen of personen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden).

  • De 2-G regel is van toepassing (gevaccineerd en hersteld). Toegang alleen mogelijk met geldig bewijs!

  • Blijf thuis als er tekenen van ziekte zijn.

  • Betaal zoveel mogelijk contactloos. Betaal de rekening bij voorkeur met een kaart.

  • Volg de instructies van het personeel op.

  • Schud geen handen en omhels ze niet.

  • Was de handen meerdere malen per dag met water en zeep gedurende ten minste 30 seconden.

  • Vermijd het aanraken van het gezicht met onreine handen.

  • Nies of hoest in de holte van uw arm of in een zakdoek.

Ons familieprogramma in september & oktober (wekelijks)